Kära publik!

Den 20 april fattade Kulturnämnden i Borås Stad beslutet att ställa in samtliga höstens produktioner på Borås Stadsteater. Detta på grund av Coronapandemin som slår hårt mot samhället på olika sätt. Det är viktigt att Kulturnämnden tar ansvar och använder sina resurser på ett klokt sätt. Detta för att säkerställa ett fortsatt rikt kulturliv i Borås. Det är naturligtvis ett mycket smärtsamt beslut men Kulturnämnden tror att det är det bästa i rådande läge. Om möjligt kommer mindre aktiviteter genomföras i teaterns regi under hösten.