Kära publik!

Den 20 april fattade Kulturnämnden i Borås Stad beslut om att ställa in samtliga höstens egna produktioner på Borås Stadsteater. Detta på grund av Coronapandemin som slår hårt mot samhället på olika sätt. Det är viktigt att Kulturnämnden tar ansvar och använder sina resurser på ett klokt sätt. Detta för att säkerställa ett fortsatt rikt kulturliv i Borås.

Hösten 2020 på borås stadsteater

Men även om vi på Borås Stadsteater inte producerar scenkonst i den bemärkelse som vi vanligtvis gör under hösten 2020 kommer våra scener inte stå tomma under säsongen. Vi erbjuder både gästspel, lunchteater och mindre egna projekt. Fast i en lite annorlunda form än vanligt. En som följer och är anpassade efter myndigheternas råd och restriktioner gällande Corona, Covid-19.Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker oss! Därför vidtar ett antal åtgärder i samband med föreställningarna i höst.

TEATER I CORONATIDER
Vi på Borås Stadsteater följer och anpassar oss efter myndigheternas råd och restriktioner gällande Corona, Covid-19 och vidtar utifrån det ett antal åtgärder i salongen i samband med höstens föreställningar. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Antalet biljetter till varje föreställning är, i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer, begränsat till max 50 stycken (antalet platser på Stora scenens parkett är 326 stycken). Alltså finns det gott om plats för distans mellan dig och de andra i publiken.

Biljetterna säljs onumrerade och du väljer själv var du vill sitta. Varannan rad i salongen är avspärrad för att skapa nödvändig distans framåt/bakåt. För distans i sidled lämnas minst 2 stolar tomma mellan varje sällskap. Teatervärldar på plats hjälper till att se till att instruktionerna följs.

LUNCHTEATER I CORONATIDER
I höst ger vi er Kaffe-på-maten-teater! Det är i princip samma som vanlig Lunchteater - fast utan mat.

Anledningen till att vi inte serverar mat till lunchteatern i höst är för att undvika köbildning och andra riskfaktorer i förhållande till läget som coronapandemin orsakar. Däremot blir det, som framgår av det tillfälliga namnet, KAFFE (eller te om en hellre vill ha det)! Ät hemma så bjuder vi på kaffe på maten tillsammans med en timmes härlig scenkonst här hos oss.

Vi kommer också att släppa färre biljetter än vanligt för att vi ska kunna säkerställa ordentligt utrymme för ett säkert avstånd i publiken. Vi vill att du ska känna dig trygg i att komma hit till oss!

Kaffe-på-maten-teater startar precis som vanligt kl 12:00. Föreställningarna pågår i ca 1 timme och hålls som alltid i vår mysiga teaterfoajé! Eftersom det inte blir någon mat på höstens lunchteater betalar du givetvis ett lägre pris än i vanliga fall. Kaffe-på-maten-teatern kostar 125 kr istället för ordinarie lunchteaterpris 225 kr.


Uppdaterad 2020-08-03