Projektet Vägen hit är ett samverkansprojekt mellan Kulturförvaltningens verksamheter. Kulturkontoret, Kulturskolan, Stadsteatern, Konstmuseet, Textilmuseet samt Stadsbiblioteket arbetar tillsammans och enskilt med att utveckla aktiviteter som välkomnar alla människor att synas och höras.

Projektet tog sitt språng ur tanken om att många människor bär på tankar om migration av olika slag. Antingen genom egna erfarenheter, eller någon man känner. Möten mellan människor; svenskfödda unga och gamla, så väl nyanlända som etablerade invandrare, är avgörande för hur ett samhälle ska utvecklas. Vi som arbetar med Vägen Hit vill se ett samhälle som är välkomnande för alla oavsett vem du är, vad du tycker, hur du ser ut, vem du älskar eller hur gammal du är. Vägen hit utgår ifrån tanken om att kultur är en förenande kraft som ger möjligheter till att uppnå ett sådant samhälle.

Kulturhuset och kulturförvaltningens demokratiska mötesplatser ska vara tillgängliga för alla, så väl nyanlända som etablerade invandrare, svenskfödda unga som gamla. Projektet avslutas med ett event på FN-dagen, 24 oktober 2018.

MÅNDAGSKLUBBEN
Inom Vägen Hit-projektet existerar olika delprojekt varav Måndagsklubben är ett. Måndagsklubben är ett kultursamarbetsprojekt mellan Textilmuseet, Svenska kyrkan, Kulturföreningen Tåget och Stadsteatern. Projektet har till syfte att verka för samhörighet, skaparglädje och självkänsla och identitet genom att:

  • Introducera möjligheter och resurser som finns i Borås Stads kulturinstitutioner
  • Verka och stödja aktivt deltagande i olika kulturworkshops (t.ex. dans, måleri, textil, berättande/skrivande)

  • Verka för att vara en öppen verksamhet, inkluderande för alla grupper som önskar vara med, där den gemensamma nämnaren är att man
    bor i Borås med omnejd

Projektet sträcker sig över ett år. Utgångspunkt för upplägget av projektet är boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren som även kommer att spelas på Stora scenen under hösten 2017 och Måndagsklubbens medlemmar kommer att få följa processen. Tema för Måndagsklubben är drömmar och resor. Ett tema som kan appliceras på bokens tematik.

I och med att olika språkgrupper kommer att vara representerade i barn- och föräldragrupper kommer det att finnas möjlighet att arbeta med tolk.

Projektet består av ett antal kurstillfällen för barn. Barnen kommer under ett år få ta del av olika worksshops med kulturskapande av olika slag. Året avslutas med en stor utställning på Textilmuseet under maj 2018 där det som skapats inom text, måleri och textil kommer att ställas ut.

Verksamheten leds av pedagoger från Textilmuseet och skådespelarna Gunilla Rydholm-Eriksson och Lennart Eriksson från Borås Stadsteater. Verksamheten är politiskt och religöst obunden och det är kostnadsfritt att medverka.

VÄGEN HIT
Grafik: Ida Brogren

 

För mer information kontakta Gunilla Rydholm Eriksson, Samordnare för Måndagsklubben/Vägen hit:

gunilla.rydholm@hotmail.com

 

BILJETTKASSAN
033 35 35 35

VÄXEL
033 35 70 00


NYHETSBREVLämna följande fält tomt