Artisterna Lennart och Markku sitter avslappnat på en stenhäll med skog och gröna blad i bakgrunden. Lennart bär hatt och väst, Markku i mörkblå skjorta. 

Turné, Musik, Humor

Ett musikpotpurri kantat av finurliga livsbetraktelser.

I livets villervalla är ett musikprogram som tar avstamp i Fröding, Ferlin och Evert Taubes klassiska texter och visor, via ett potpurri av populära slagdängor från 1910 och framåt. Franska chansoner, Löv som faller mot snön, Beatles och Uriah Heep avslutar denna färd genom våra visskatter, understödda av Tage Danielssons finurliga livsbetraktelser.

Medverkande

Text och sång: Lennart Eriksson
Keyboard: Markku Vuorenniemi

Föreställningsinformation

Målgrupp: Vuxna

Spelperiod: 12 november 2021 – 5 februari 2022

Turnéområde: Västra Götalandsregionen

Kostnad: 5000 kr (ink. moms och resa/logi)

Kan bokas av: Vård- och omsorgsboenden, bygdegårdar, folkets hus och andra arrangörer med begränsade tekniska möjligheter.

Föreställningslängd: Ca 60 min

Maxpublik: Enlighet, vid speltillfället, aktuella restriktioner i förhållande till coronapandemin

Antal medverkande: 2 på scen, 1 tekniker

Spelplats: Scenbred minst 3 m, scendjup minst 3 m. Minsta takhöjd 2,5 m.

Minsta avstånd mellan artister och sittande publik: 2 m*

*Arrangören står för sittplatser och ansvarar för att dessa placeras med rätt avstånd (i förhållande till Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer).

Bygg- & rivtid: 2 h (ink. soundcheck). Vi behöver tillgång till spelplatsen 2,5 h innan föreställningen börjar. 1 h riv efter föreställning.

Parkering & in-/utlast: Parkeringsplats för mindre turnébuss/information om parkering i närområde. Möjlighet till in-/utlast i nära anslutning till spelplatsen.

Teknik: Medtages av teatern.

Elkrav: 1 x 230V 10A framdragen till spelplats.

Bärhjälp: 1 personer från arrangören ska närvara för bärhjälp.

Övrigt:
Kontaktperson med kännedom om spelplatsen behöver närvara vid hela besöket.

Toalett med rinnande vatten behöver kunna erbjudas teaterns personal. P.g.a. smittspridningen av Covid-19 vill vi om möjligt att toaletten reserveras för oss under vårt besök.

Möjlighet till avskilt utrymme där personalen kan sitta ned och ladda inför föreställningen uppskattas.

Covid-19 (ombokning/avbokning):
I händelse av att Covid-19 påverkar Parts (Teaterns eller Arrangörens) möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet gäller följande:

  • Part (Teatern eller Arrangören) som anser att hinder föreligger eller identifierar risk för hinder med anledning av förbud eller risker relaterade till Covid-19 ska omedelbart informera den andre Parten varefter Parterna gemensamt ska verka för att föreställningen flyttas fram till ett annat datum.
  • Om Parterna inte lyckas komma överens om ett nytt datum för genomförande av föreställning ska Avtalet Teatern och Arrangören emellan upphöra att gälla.

  • Part (Teatern eller Arrangören) har inte rätt att utkräva skadestånd från den andre Parten i anledning av inställelsen.

bokningsförfrågan


Namn på arrangören
Uppgifter kontaktperson
Uppgifter kontaktperson
Uppgifter om spelplats
Uppgifter om spelplats
Beskriv vad det är det för typ av plats du vill boka föreställningen till

Ange en uppskattning av spelytan i meter x meter, exklusive yta för publikplatser
Önskat speldatum/speltid * (obligatorisk)
Föreställningen är bokningsbar 12 november 2021 – 5 februari 2022
Önskat speldatum/speltid

Du kan också anmäla intresse om att boka föreställningen genom att kontakta Rebecca Alverfors på på 073-415 34 14 eller rebecca.alverfors.chadien@boras.se

Material för nedladdning/utskrift

12 NOV - 5 FEB
TURNÉ